חזון ביה"ס

 חזון ביה"ס

ביה"ס מאמין בהכשרת התלמידים לחיים איכותיים המושתתים על אחריות אישית,

חברתית וסביבתית בחברה דמוקרטית.

צוות ביה"ס יפעל לקידום הישגי הלומדים, תוך שימת דגש על:

קידום תהליכי הוראה-למידה המכוונים למצוינות ונותנים מענה לשונות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות